Temmeret skær fram!

Arrangementsinformasjon

Fløterkonflikt og kjærlighet er temaet i det lokalhistoriske syngespillet som Hans Ludvig Fredheim har skrevet med utgangspunkt i den dramatiske arbeidskonflikten i Grytåa og Juråa i Knapper våren 1928. 

Forestillingen skal vises i Milepelen kulturhus 21. og 22. april 2018, begge dager klokka 17.00, med lokale krefter på scenen: 17 skuespillere, fem musikere, Odal Bygdekor og Storsjøkoret. 

Billettsalg
Billetter á kr 250 / 125 legges ut for salg fra 1. februar via internett, hos Marihøna, Odal Sparebank og Milepelen Hotell & Vertshus på Sand og hos Joker Bakketun i Knapper.
 
Tekster på odalsdialekt
Sangtekstene er skrevet av Elling M. Solheim, Arne Paasche Aasen, Tor Jonsson og Hans Ludvig Fredheim. Flere av tekstene er tilpasset handlingen, litt omskrevet og overført til odalsdialekt. Melodiene er av Ronald Andersen, Kai Johansen og Jorid Rønningen, som også har arrangert de fleste sangene for kor.
                               
Bakgrunn for handlingen
I mars 1928 hadde skog- og landarbeidere i Nord-Odal organisert seg for å få bedre lønns- og arbeidsvilkår. I begynnelsen av mai gikk det rykter om at skogeierne benyttet uorganiserte fløtere i Grytåa og Juråa i Knapper. Mellom 200 og 300 fagorganiserte arbeidere stilte opp for å «renske åa» for uorganiserte fløtere. 
 
Denne konflikten var en av mange som var med på å forme verdier og legge grunnlaget for rettigheter som vi i dag tar som en selvfølge. I 2018 er det 90 år siden denne konflikten.
 
Spillet tar for seg forløpet til selve demonstrasjonen i ei tid med stor fattigdom og nød, arbeidsledighet, konkurser, tvangsauksjoner og personlige tragedier. Skogeierne opplevde et voldsomt prisfall i skogbruket med svært dårlige tømmerpriser.  Vi møter mennesker på begge sider i konflikten; i motsetninger, men også i kjærlighet og medmenneskelighet.
 
Et samarbeidsprosjekt
Arrangører er prosjektgruppa «Temmeret skær fram», Storsjøkoret, Odal Bygdekor og Nordre Odalen Kulturminnelag. Øvrige samarbeidspartnere er Odal Sparebank, Nord-Odal kommune, Teater i Glåmdal og Milepelen Hotell & Vertshus. 

VÅRE GODE SAMARBEIDSPARTNERE:
Nord-Odal kommune